Publikációk

 • Ballabás Dániel 2020: Az 1911. évi gazdacímtár adatai a magyar főnemesség genealógiai kapcsolathálózatának tükrében. In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (szerk.): Hálózat és Hierarchia. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2020. (MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, ISSN 2498-8634.) Hajnal István Alapítvány, Budapest, 23–50.

 • Ballabás Dániel 2021: A hitbizományi földbirtokokról szóló közéleti diskurzus kezdetei a reformkorban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE (megjelenés alatt)

 • Ballabás Dániel – Pap József 2021: A parlamentarizmustörténeti kutatóműhely létrejötte és működése az Eszterházy Károly Egyetemen. In: Pap József – Verók Attila (szerk.): Akit Clió elbűvölt. In honorem Romsics Ignác. EKE Líceum Kiadó, Eger, 25–41.

 • Nagy Andor 2020: A brassói szász tisztviselők hivatalba lépéseinek átlagos időpontjai (1650–1750). ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO HISTORIAE (47.) 167–177.

 • Nagy Andor 2021: Strategien zur Selbstverwirklichung im Kreis der Kronstädter sächsischen Amtsträger: Analyse des Beziehungsnetzwerkes und Familienrekonstruktion in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Heppner Harald (szerk.): Stadt und Zukunft. Europa und sein Südosten im langen 18. Jahrhundert. Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-New York-Wien. (megjelenés alatt)

 • Pál Judit 2021a: A székely székek tisztikarának változásai a kiegyezéstől a székek felszámolásáig. ERDÉLYI MÚZEUM (LXXXIII.) 1. 99–116.

 • Pál Judit 2021b: Schimbări în corpul funcționarilor scaunului Mureș (1840-1876). In: Boar Liviu – Bolovan Ioan – Stanciu Laura (szerk.): Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani. Cluj-Napoca, 847–864.

 • Pap József 2020: Az Árva megyei tanítók fizetési ügye 1867-ben. In: Kónya Peter – Kónyová Annamária (szerk.): Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, 466–485.

 • Pap József 2021: Három női sors egy 19. századi „self-made-man" családban. KORUNK (KOLOZSVÁR) (4.) 107–114.

 • Popovici Vlad Vasile 2021: „Patrioți" și „renegați". Reprezentanții politici români din TRansilvania și Ungaria perioadei dualiste în istoriografie. In: Boar Liviu – Bolovan Ioan – Stanciu Laura (szerk.): Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani. Cluj-Napoca, 127–140.

 • Szendrei Ákos 2021: Nagyvárad at the Beginning of Parliamentarism. PAPERS IN ARTS AND HUMANITIES (1.) 1. 88–108.

 • Bozó-Szűcs Diána 2021: Újraházasodás és mozaikcsaládok az aszódi evangélikus közösségben (1800-1870). In: Erdélyi Gabriella (szerk.): Anyák és apák : szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban (1500-1918). (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. / Monumenta Hungariae historica. Dissertationes, ISSN 2063-3742.) Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest.

 • Tóth-Barbalics Veronika 2021: A magyar országgyűlés a dualizmus korában II.. A főrendiház (1865-1918). (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094.) Országház Könyvkiadó, Budapest.

 • Vörös László 2020: Politická korupcia a parlamentné voľby v Uhorsku v období dualizmu. In: Vörös László (szerk.): Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava.

 • Vörös László 2021: Hungarian governments, authorities of control and supervision, and the Czechoslovakist movement in 1895–1914: surveillance, misinterpretations and countermeasures. In: Hudek Adam – Kopeček Michal – Mervart Jan (szerk.): Czechoslovakism. London.